Medlemmar

Vi är ett nationellt nätverk som verkar för det psykosociala stödet till barn, unga och vuxna som lever med kraniofaciala missbildningar. Ta gärna kontakt med oss om existerande och kommande projekt eller vid andra frågor rörande vår verksamhet.

Birgitta Bergendal
Specialist i oral protetik
Kompetenscenter, Odontologiska Institutionen, Jönköping
E-post
Agneta Marcusson
Specialist i tandreglering
Käkkliniken, Universitetssjukhuset Linköping
E-post
Kristina Gustafsson Bonnier
Socionom
Habilitering & Hälsa, Stockholm
E-post
Elisabeth Wallenius
Ordförande Sällsynta Diagnoser
Sällsynta diagnoser, Sundbyberg
E-post
Marianne Bergius
Specialist i tandreglering
Mun-H-Center, Göteborg
E-post
Sandra Derbring
Webbansvarig
Kraniofaciala föreningen
E-post
Jill Nyberg
Logoped
Stockholms Kraniofaciala Team, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
E-post
Anna Zerpe
Kraniofacialsköterska
Kraniofaciala teamet, Akademiska sjukhuset, Uppsala
E-post
Marizela Kljajić
Psykolog
Kraniofaciala enheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
E-post
Astrid Skoglund
Psykolog
Kraniofaciala teamet, Akademiska sjukhuset, Uppsala
E-post
Staffan Rislund Törner
Psykolog
Psykologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
E-post
Anna Paganini
Specialistsjuksköterska LKG och Kranio
Verksamheten för Plastikkirurgi, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
E-post