Tag Archives: attityder

Genom mina ögon

En fantastisk video som mer än ord visar hur det kan vara att se annorlunda ut:

Från Changing Faces

Kära ansikte…

Kära ansikte…
Du har varit med om så mycket. Jag har överlåtit dig till läkare många gånger. Jag har blivit sövd, lämnat över kontrollen. Du har blivit kvar, ensam. Skruvat på, skuret i, lyft på, utsträckt, runtflyttat.

Du har blivit ändrat på. Jag har vaknat upp efter operationer, varit ambivalent. Jag önskade att du skulle förändras. Samtidigt var jag rädd. Rädd för att se resultatet – rädd för fel, rädd för att jag inte skulle bli nöjd, rädd för att jag inte skulle känna igen dig.

Kära ansikte…
Blir du ‘bättre’ efter operationerna? Vem har rätt att definiera hur du ska se ut? Operationer har inte alltid varit lyckade. Hur blir det då? Är du inte fullvärdig? Är inte jag fullvärdig?

Kära ansikte…
Jag har inte alltid tyckt om dig. Du har varit ett hinder för mig. Jag har sett på dig, skyllt på dig när saker har varit svåra. Vi kommunicerade genom spegeln. Jag grät i spegeln. Du grät i spegeln. Jag klarade inte av att acceptera att du var en del av mig.

Kära ansikte…
Du måste stå ut med mycket. Du blir glott på. Du blir pekat på. Du blir kommenterat. Du är inte som alla andra. Du väcker uppmärksamhet. Andra ansikten reagerar på dig. Vissa ögon bara stirrar. Vissa ögon viker undan blicken när de möter dina. Vissa ögon ser på dig i smyg. Vissa munnar är vidöppna av förundran. Vissa ansikten är osäkra, vissa är nyfikna, andra medlidande. Det enda du önskar är att andra ansikten ska se på dig som ett helt vanligt ansikte. Du vill inte vara den som skiljer sig från mängden.

Kära ansikte…
Vi har gått igenom mycket tillsammans. Vi möter världen tillsammans – hela tiden. Och hur det än går: du är mitt ansikte och jag tycker om dig!