Tag Archives: vårdval

Valfrihet vid kraniofacial vård

De senaste åren har det hänt mycket på området valfrihet inom vården i Sverige. Patienter har fått rätt att välja vårdgivare utanför sitt landsting, till och med utanför Sverige. Detta har ökat inflytandet för patienterna i förhållande vårdgivaren.

Hur påverkar då de här reformerna personer med kraniofaciala missbildningar? Det är lätt att tro att när inflytandet för patienterna generellt sett har ökat så har också inflytandet för den här patientgruppen ökat i motsvarande grad. Tyvärr är så inte fallet då det finns vissa undantag ifrån valfrihetsreformerna.

Kraniofaciala missbildningar leder ofta till kontakter med specialistläkare som har ansvar för remisser och vårdplaner. Det är här första problemet uppkommer, patienter som behöver specialistsjukvård täcks inte per automatik av reformen utan kan nekas remiss till valfritt landsting. Landstingen undantar högspecialiserad vård ifrån rätten till valfrihet utan att på ett tydligt sätt definiera vilken vård det här är.

Det är alltså enklare att välja läkare vid en förkylning än att välja vårdgivare vid kraniofaciala missbildningar. Ur ett patientperspektiv är det här svårt att förstå. De som är i störst behov av kompetent vård, samt förmodligen också är mest insatta i sina diagnoser, nekas möjlighet att välja. Resultatet är att vårdkvaliteten är beroende av var i landet man är född och detta borde inte få fortgå.