Posted on

Skriva testemente med begravningsbyrå

Att en begravningsbyrå är auktoriserad betyder att de som jobbar på byrån har genomgått den auktorisationsutbildning som Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer ordnar. Det är ett sätt att garantera hög kvalitet i bemötande och rutiner. Det är också ett sätt att göra dig som behöver anlita en begravningsbyrå trygg med att du kommer få bra hjälp. Det är alltid en svår tid när en begravningsbyrå behöver anlitas, därför är det extra viktigt att du ska kunna lita på att saker fungerar som de ska.

Vad kan du förvänta dig av en auktoriserad begravningsbyrå?

Det finns en rad olika saker som ingår i auktoriseringen. Bland dem finns det att arbetsuppgifterna ska utföras med stor respekt både för den döde och de anhöriga. Yrkesetik och god begravningssed ska främjas. Du ska med andra ord bli väl bemött och dina önskemål och tankar ska bli hörda.

Bland de mer praktiska sakerna en auktorisering innebär finns att du som kund ska få en skriftlig bekräftelse på beställningen, med tydlig information om beräknade kostnader och hur stor kostnaden kommer bli sammanlagt, och vilka betalningsvillkor som gäller. Efter begravningen ska du få en minnespärm där bland annat blomsterförteckning ingår.

Är det en begravningsbyrå som gör bouppteckning ska det finnas en försäkring som motsvarar SBF:s ansvarsförsäkring, vilket innebär ett skydd och en trygghet vid arvskifte. De bärare som blir anlitade av begravningsbyrån har olycksfallsförsäkring genom SBF. Det är möjligt att reklamera de tjänster som utförts av en auktoriserad begravningsbyrå. De omfattas av SBF:s reklamationsnämnd, vilket innebär att det finns en garantifond på minst 200 000 kronor. Den finns som en garanti för att du som anlitar byrån ska kunna gå skadefri ur eventuella tvister, både ideellt och ekonomiskt.

Om du vill se fullständiga villkor som gäller för auktoriserade begravningsbyråer finns den informationen på Sveriges Auktoriserades Begravningsbyråers hemsida.

Hur hittar du en auktoriserad begravningsbyrå?

Det finns 430 olika begravningsbyråer som är auktoriserade av Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer. De finns spridda över hela landet och tanken är att du aldrig ska ha långt till en auktoriserad byrå. Du kan hitta en begravningsbyrå nära dig genom att göra en vanlig sökning på nätet, eller så är det möjligt att göra en sökning direkt på Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråers hemsida, där alla finns med.

Varje begravningsbyrå är en egen verksamhet. Det handlar alltså inte om någon nationell kedja. Auktoriseringen är bara ett sätt att garantera att du som behöver anlita en begravningsbyrå ska kunna känna dig trygg. Med auktoriseringen kan du lita på att du får ett bra bemötande, att allt praktiskt utförs på ett korrekt sätt och att du har möjlighet till reklamation om något inte lever upp till förväntad standard.