Posted on Leave a comment

Utbilda dig till rörmokare

En rörmokare arbetar med vatten- och avloppsledningar. Alla fastigheter och bostäder med rinnande vatten bör ha fått hjälp av en rörmokare. Det är viktigt att rör och ledningar dras rätt i en byggnad, och bör därmed göras av en certifierad yrkesman. Skulle något dras fel kan det leda till vattenskador och liknande som blir kostsamt att åtgärda. Skulle det dessutom ha dragits fel av någon som inte är certifierad står oftast inte försäkringsbolagen för kostnaden. En rörmokare ser till så att vatten och avfall i avloppen transporteras som de ska till rätt ställe. Förutom att installera rörledningar – hitta rörmokare för det, åtgärdar även rörmokare problem som kan uppstå med avlopp.

Utbilda sig till rörmokare

Rörmokare kallas också rörläggare och VVS-montörer. Det finns olika vägar att gå för att bli en fullärd rörmokare. En rörmokare ska ha en teoretisk utbildning, genomgå en lärlingsperiod på cirka 850 timmar och ta ett yrkesprov för att få sitt certifikat. Har man intresse för branschen när man ska börja gymnasiet kan man läsa el- och energiprogrammet. Då får man en bra grund och kan dessutom utvecklas i olika riktningar efter skoltiden. Vill man skola om sig senare kan man istället gå en tvåårig yrkesutbildning. Under yrkesutbildningen kombineras teori i klassrum med praktiskt arbete. Detta innebär att man får ihop en del av sina lärlingstimmar under utbildningen. Ett tredje alternativ är att ta ett lärlingsjobb. Istället för att börja vid skolbänken går man bredvid en yrkesman och lär sig på plats. Det tar längre tid att räknas som fullärd på detta sätt, men man får en lön under lärlingsperioden. Går man bara som lärling brukar det ta omkring fem år för att bli färdig. Lönen ökar när man väl fått sitt certifikat. Rörmokare är ett yrke där personalbrist råder. Därmed är det ofta lätt att få arbete efter färdig utbildning, och chansen att få en lärlingsplats är stor.

Posted on

Göra en Facebook sida om er takmålningsfirma

Är man en firma som erbjuder takmålning så vill man ju synas bäst av alla andra som erbjuder takmålning. Det man får göra då i dagens läge är att bli modern, följa med strömmen och de trender inom marknadsföring det finns idag. Att skapa en sida på Facebook är ett verktyg som är stark och effektivt inom marknadsföring och här ska du få råd om hur du kan använda det till att marknadsföra dig inom just takmålning.

Skapa sida
Det första du bör göra när du vill marknadsföra tjänsten takmålning i din firma på sociala medier är att skapa en sida för det och vi tar Facebook som exempel. Börja med att skapa en sida på Facebook där du skriver in din firmas namn och en kort beskrivning av vilka ni är och att ni erbjuder takmålning på https://gbgtakochfasad.se så det blir klart och tydligt för besökarna att förstå vad ni gör. Sen lägger du till er logga som profilbild på sidan och gärna en imponerande omslagsbild. Till det är rekommendationen att ni använder er av en före och efter bild bredvid varandra så att folk ser tydligt ert syfte med sidan, att visa hur bra just ni är.

När själva grundstommen är klar och ni också har lagt till hemsidelänk, telefonnummer och förslagsvis öppettider och ort där ni utför takmålning så kan ni börja göra inlägg på sidan vilket är bra att komma igång med så att besökare kan scrolla lite på sidan och se vad ni är för några. Börja med att lägg ut lite inlägg på tidigare jobb med före och efter bilder så att folk kan titta på det ni gjort innan inom takmålning. Sen kanske ni kan börja med att någon gång varje dag lägga ut vad ni jobbar med, vart ni jobbar just för dagen, kanske ta kort på vyn och lägga ut om det är en fin vy. Glöm inte att alltid fråga ägarna till huset om det känns okej för dom att ni publicerar deras takmålning på sociala medier.

Något annat man med fördel kan ha på sin sida är tävlingar om takmålning. Att ha en ganska utdragen tävling där det lottas ut en gratis takmålning till en person som kanske har motiverat sig snyggt eller kanske till och med en lottodragning om vem det blir. För att få tävla om en takmålning så be följarna att dela er sida och att gilla den så att ni får fler följare och alltså då alla potentiella kunder till er firma. Då finns chansen att dom i framtiden bokar en takmålning av er för att det är ni som finns i deras huvuden då och dom är trygga med er på grund av att dom blivit bekanta med er via sidan.

Posted on

Vad används en autoklav till?

En autoklav finns inom flera olika yrken. Det är dock vanligast att man stöter på dem i sammanhang där allt måste vara väldigt rent, till exempel vid sjukvård eller tandvård. Men vad används autoklaven till och hur hålls sakerna rena?

Sterilisering inom sjukvården

Inom sjukvården används flera instrument och de alla måste vara extremt rena för att inte sjukdomar eller bakterier ska spridas vidare mellan patienterna. Autoklaver använder sig av ånga och tryck för att rengöra. Ett stort plus är att smutsiga instrument kan läggas i förpackningar, sedan föras ner i autoklaven och så tas de upp rena, helt utan risk att smitta sprids.

Autoklaver används också av veterinärer för att sterilisera redskap, bandage och andra saker som inte kastas efter en användning.

Autoklaver finns i flera olika storlekar och de kan också användas för att sterilisera bäcken, textilier och mycket annat. Därför kan man ibland också stöta på autoklaver på till exempel äldreboenden där urinflaskor och liknande behöver göras riktigt rena. Det är dock viktigt att den som startar autoklaven vet hur den fungerar så att sakerna blir rena.

Att sterilisera livsmedel

Det går också att sterilisera livsmedel i en autoklav. När livsmedlen steriliseras blir de helkonserver och det betyder att de kan lagras under mycket lång tid. Konserveringen innebär också att livsmedlet kan lagras i rumstemperatur. Nästan allt kan konserveras i en autoklav. Dock inte mjölkprodukter som konserveras med andra hjälpmedel. För att maten ska  ha en lång hållbarhet är det dock viktigt att autoklaven är rätt inställd.

Varför steriliseras saker?

Saker steriliseras för att de ska vara rena och för att smittor eller bakterier inte ska kunna sprida sig. Livsmedel steriliseras också för att hålla längre. Det är bra inför till exempel vandringar eller när man ska åka på campingsemester. Efter sterilisering och konservering kan man nämligen räkna med att maten håller i upp till fem år och dessutom blir den lättare att bära.

Hur håller man saker steriliserade?

För att steriliseringen ska hållas är det viktigt att det som ska steriliseras läggs i en påse med plastad framsida och en baksida av papp. Påsen svetsas igen innan den läggs i autoklaven. Påsen blir tät men när den fuktas i autoklaven släpper den igenom ånga. Efter att saken steriliserats torkas den i autoklaven. Så länge förpackningen är hel efter steriliseringen är också det som finns i den sterilt.

Är en autoklav dyr i drift?

Nej, en autoklav kostar inte speciellt mycket i drift men precis som när det gäller andra elektriska apparater bör man köra den när den är full för att spara energi.

Posted on

Allt om autoklaven och dess fördelar

Autoklaver är maskiner som används för att sterilisera objekt och hålla dem fria från bakterier. De påminner mycket om tryckkokare med ett lock på toppen och förseglade klämmor. De måste använda ångkraft för att få död på mikrober eftersom dessa överlever tvättmedel och varmt vatten. Autoklaver är enkla att använda, effektiva för sterilisering samt ekonomiska att använda då de endast använder ånga.

Användningen av ångkraft för att sterilisera objekt har funnits sedan antikens Grekland där de använde kokande vatten. Det dröjde dock fram till 1879 innan den moderna autoklaven som liknar en tryckkokare uppfanns av bakteriologen Charles Chamberland. Läs vidare för att få veta mer om den fantastiska uppfinningen!

Hur autoklaver fungerar

Autoklaver fungerar på samma sätt som en tryckkokare i hemmet, nämligen genom användning av ångkraft för att döda bakterier och mikrober. Syftet är att sterilisera och göra rent verktyg och utrustning. Dock är autoklaver avsevärt större än tryckkokare och mer sofistikerade än tryckkokare som används i kök för matlagning.

En autoklav består av ett stort cylinderformat kärl som kan utstå höga temperaturer. De finns i alla storlekar, från mindre autoklaver för medicinska ändamål till gigantiska modeller för industrin. De största autoklaverna är över 30 meter långa och 9 meter breda.

Även om autoklavers utseende varierar fortsätter principen vara densamma, det vill säga sterilisering av verktyg, utrustning och saker som annars riskerar orsaka skador eller sprida sjukdomar. Precis som med en kökskokare placeras alla föremål inuti och därefter förseglas locket, därav orden “auto” och “klav” som tillsammans betyder automatisk låsning. När innehållet är säkrat kommer nästa steg där så mycket luft som möjligt avlägsnas. Denna aspekt är avgörande för att uppnå effektiv desinfektion och sterilisering. Ångan måste nämligen komma i direkt kontakt med innehållet i autoklaven.

Fördelar med att använda autoklaver

Det finns flera anledningar till att använda en autoklav för sterilisering, särskilt inom industrin, det medicinska området samt tatueringsindustrin. Faktum är att denna typ av sterilisering är snabbare än andra former. Det här har fördelen att personal kan återanvända sina verktyg och utrustning snabbare. Dessutom är autoklavers ångsterilisering utmärkt att använda som en säker steriliseringsmetod. Vad som gör det säkert är dess effektiva borttagning av bakterier, mikrober och andra föroreningar. Utan tvekan finns det tydliga fördelar med att använda autoklaver, vilka summeras här:

  • Tar bort bakterier, mikroorganismer och föroreningar mer effektivt än andra metoder.
  • Används för sterilisering i ett stort antal injektioner.
  • Är skonsam mot mjuka material av gummi och plast då dessa tål höga temperaturer och tryck som krävs för sterilisering.
  • Har plats för en stor mängd material som kan steriliseras i en enda autoklav.

 

Posted on

Skriva testemente med begravningsbyrå

Att en begravningsbyrå är auktoriserad betyder att de som jobbar på byrån har genomgått den auktorisationsutbildning som Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer ordnar. Det är ett sätt att garantera hög kvalitet i bemötande och rutiner. Det är också ett sätt att göra dig som behöver anlita en begravningsbyrå trygg med att du kommer få bra hjälp. Det är alltid en svår tid när en begravningsbyrå behöver anlitas, därför är det extra viktigt att du ska kunna lita på att saker fungerar som de ska.

Vad kan du förvänta dig av en auktoriserad begravningsbyrå?

Det finns en rad olika saker som ingår i auktoriseringen. Bland dem finns det att arbetsuppgifterna ska utföras med stor respekt både för den döde och de anhöriga. Yrkesetik och god begravningssed ska främjas. Du ska med andra ord bli väl bemött och dina önskemål och tankar ska bli hörda.

Bland de mer praktiska sakerna en auktorisering innebär finns att du som kund ska få en skriftlig bekräftelse på beställningen, med tydlig information om beräknade kostnader och hur stor kostnaden kommer bli sammanlagt, och vilka betalningsvillkor som gäller. Efter begravningen ska du få en minnespärm där bland annat blomsterförteckning ingår.

Är det en begravningsbyrå som gör bouppteckning ska det finnas en försäkring som motsvarar SBF:s ansvarsförsäkring, vilket innebär ett skydd och en trygghet vid arvskifte. De bärare som blir anlitade av begravningsbyrån har olycksfallsförsäkring genom SBF. Det är möjligt att reklamera de tjänster som utförts av en auktoriserad begravningsbyrå. De omfattas av SBF:s reklamationsnämnd, vilket innebär att det finns en garantifond på minst 200 000 kronor. Den finns som en garanti för att du som anlitar byrån ska kunna gå skadefri ur eventuella tvister, både ideellt och ekonomiskt.

Om du vill se fullständiga villkor som gäller för auktoriserade begravningsbyråer finns den informationen på Sveriges Auktoriserades Begravningsbyråers hemsida.

Hur hittar du en auktoriserad begravningsbyrå?

Det finns 430 olika begravningsbyråer som är auktoriserade av Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer. De finns spridda över hela landet och tanken är att du aldrig ska ha långt till en auktoriserad byrå. Du kan hitta en begravningsbyrå nära dig genom att göra en vanlig sökning på nätet, eller så är det möjligt att göra en sökning direkt på Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråers hemsida, där alla finns med.

Varje begravningsbyrå är en egen verksamhet. Det handlar alltså inte om någon nationell kedja. Auktoriseringen är bara ett sätt att garantera att du som behöver anlita en begravningsbyrå ska kunna känna dig trygg. Med auktoriseringen kan du lita på att du får ett bra bemötande, att allt praktiskt utförs på ett korrekt sätt och att du har möjlighet till reklamation om något inte lever upp till förväntad standard.

Posted on

Plaströr i marken

Plaströr är idag det vanligaste materialet att se i inomhusinstallationer och i bostäder. I marken ser faktiskt ungefär likadant ut. Fram till 1970-talet var det klart vanligast att rören i marken var lagda i betong. Idag handskas rörläggare istället mest med plaströr. Rostfritt stål och gjutjärn förekommer, jämförelsevis, i en mycket liten omfattning i Sverige idag.

Rör av plast lämpar sig mycket bra för dag-, dränerings- och spillvatten. Förutom detta, har de en rad andra användningsområden. Till exempel är de lämpliga som skyddsrör för tele- och elkablar samt som vägtrummor. Ett sätt att känna igen stockholms rörmokare är på färgen; markrör av PP eller PVC är rödbruna, medan PE som regel är svarta. PP har använts sedan mitten av 70-talet, medan PVC och PE har använts i självfallssystem sedan slutet av 60-talet.

Behöver klara tryck

Vilken rörläggare som helst kan skriva under på vikten av att röret är av ett robust material. Om de inte klarar det jordtryck som det är avsett för, kan stora konsekvenser vänta. Därtill finns givetvis ett invändigt tryck som röret måste klara. Det är alltså oerhört viktigt att rätt material och dimensioner används till avsedda uppgifter och användningsområden. Som rörläggare, projektledare eller byggherre kan man ha ett stort ansvar på axlarna – att se till att rätt rör köps in.

Trycket utifrån kan komma från såväl fyllnadsmaterial som grundvatten (fyllnadsmaterial står normalt för den stora delen av detta). Något annat man b behöver ta hänsyn till är hur marken ovanför används av stockholm rörmokare. Är det en körbana för rörmokare? Gångbana? Endast växtlighet? Hur marken ovanför används har en stor inverkan på belastningen på röret och tjälnedträngningen.

Släta rör

 

  • Släta PVC-rör för marksyfte finns i dimensioner mellan 110 och 400 mm. Tidigare kunde PVC innehålla bly som stabilisator, men det här förekommer inte längre på någon hemsida. Bly finns inte i rören sedan 2002 och idag är det istället kalcium och zink som har ersatt den tidigare, kritiserade stabilisatorn. Rörläggare kan idag återvinna PVC-rör, vilket inte var möjligt tidigare. Fogning i mark görs vanligtvis med gummiringsmuff.
  • Släta PP-rör kan man hitta i dimensionerna 110 till 400 mm (för mark). Rörläggare jobbar ofta med den här typen av rör, som i sina egenskaper är ganska likt PVC. Dock finns det ett par avgörande skillnader. Med PP är exempelvis risken för sprickbildning lägre. En annan avgörande skillnad är att PP tål högre temperaturer än PVC, vilket gör det till ett mer brandsäkert alternativ.
Posted on

Tips för dig som ska arbeta som elektriker

Ska du börja på ditt nya jobb som elektriker? Som med alla jobb kan det vara så att man är lite nervös. Visserligen har man normalt gått som lärling en tid, och förhoppningsvis är det på samma arbetsplats som man sedan får en anställning på – men så är inte alltid i fallet. Om det är så, är chansen stor att man redan är en del av gänget och trivs hos arbetsgivaren i fråga. Hur bra man än trivs på sitt nya jobb, ställer ett (ofta fysiskt) arbete som elektriker en del krav på kroppen. Därför är det viktigt att man sköter om den.

Lev hälsosamt

Arbetet som elektriker är ibland fysiskt krävande. När du blir mer aktiv kommer du troligen att äta mer och sova tyngre. Ett bra tips för att anpassa sig till en mer fysisk livsstil är att ha en kosthållning med mycket protein. Protein är som bekant bra för musklerna och återfinns främst i kött, men även i en del grönt (avokado, till exempel).

Troligen kommer du, som ovan nämnt, också just att äta mer. Det här kan vara bra att vara förberedd på. Du kommer helt enkelt må bättre om du anpassar din kosthållning efter din nya livsstil.

Skaffa bra skor

Då arbetet som elektriker kan vara ganska rörligt är det viktigt att ha goda arbetsskor. Vilka du bör välja beror lite på hur du gör, men ska du till exempel jobba mycket på stege bör du leta efter ett par mjuka skor med spiktramp. En påfallande stor del av skor med spiktramp kan upplevas tunga, klumpiga och hårda.

Sov väl

När du har ett fysiskt arbete, vilket elektriker ofta är, behöver du prioritera sömnen. Om du tidigare har jobbat med ett mer stillasittande jobb, har du säkert kommit undan med att snåla in en del på sömnen. När du arbetar med kroppen är det dock mycket viktigt att sömnen prioriteras – det behövs för att läka aktiva muskler.

Få i dig mycket vatten

Det är inte bara protein (som nämnt ovan) som krävs för att kroppen ska fungera på lång sikt vid fysiskt arbete. Något annat som är mycket viktigt är att du får i dig tillräckligt mycket vätska. Försök att dricka minst sju, åtta glas vatten, och om du känner dig törstig under dagen bör du öka ditt dagliga. Drycker som läsk, kaffe och alkohol bör dras ned på lite grann.