Posted on Leave a comment

Utbilda dig till rörmokare

En rörmokare arbetar med vatten- och avloppsledningar. Alla fastigheter och bostäder med rinnande vatten bör ha fått hjälp av en rörmokare. Det är viktigt att rör och ledningar dras rätt i en byggnad, och bör därmed göras av en certifierad yrkesman. Skulle något dras fel kan det leda till vattenskador och liknande som blir kostsamt att åtgärda. Skulle det dessutom ha dragits fel av någon som inte är certifierad står oftast inte försäkringsbolagen för kostnaden. En rörmokare ser till så att vatten och avfall i avloppen transporteras som de ska till rätt ställe. Förutom att installera rörledningar – hitta rörmokare för det, åtgärdar även rörmokare problem som kan uppstå med avlopp.

Utbilda sig till rörmokare

Rörmokare kallas också rörläggare och VVS-montörer. Det finns olika vägar att gå för att bli en fullärd rörmokare. En rörmokare ska ha en teoretisk utbildning, genomgå en lärlingsperiod på cirka 850 timmar och ta ett yrkesprov för att få sitt certifikat. Har man intresse för branschen när man ska börja gymnasiet kan man läsa el- och energiprogrammet. Då får man en bra grund och kan dessutom utvecklas i olika riktningar efter skoltiden. Vill man skola om sig senare kan man istället gå en tvåårig yrkesutbildning. Under yrkesutbildningen kombineras teori i klassrum med praktiskt arbete. Detta innebär att man får ihop en del av sina lärlingstimmar under utbildningen. Ett tredje alternativ är att ta ett lärlingsjobb. Istället för att börja vid skolbänken går man bredvid en yrkesman och lär sig på plats. Det tar längre tid att räknas som fullärd på detta sätt, men man får en lön under lärlingsperioden. Går man bara som lärling brukar det ta omkring fem år för att bli färdig. Lönen ökar när man väl fått sitt certifikat. Rörmokare är ett yrke där personalbrist råder. Därmed är det ofta lätt att få arbete efter färdig utbildning, och chansen att få en lärlingsplats är stor.

Posted on

Allt om autoklaven och dess fördelar

Autoklaver är maskiner som används för att sterilisera objekt och hålla dem fria från bakterier. De påminner mycket om tryckkokare med ett lock på toppen och förseglade klämmor. De måste använda ångkraft för att få död på mikrober eftersom dessa överlever tvättmedel och varmt vatten. Autoklaver är enkla att använda, effektiva för sterilisering samt ekonomiska att använda då de endast använder ånga.

Användningen av ångkraft för att sterilisera objekt har funnits sedan antikens Grekland där de använde kokande vatten. Det dröjde dock fram till 1879 innan den moderna autoklaven som liknar en tryckkokare uppfanns av bakteriologen Charles Chamberland. Läs vidare för att få veta mer om den fantastiska uppfinningen!

Hur autoklaver fungerar

Autoklaver fungerar på samma sätt som en tryckkokare i hemmet, nämligen genom användning av ångkraft för att döda bakterier och mikrober. Syftet är att sterilisera och göra rent verktyg och utrustning. Dock är autoklaver avsevärt större än tryckkokare och mer sofistikerade än tryckkokare som används i kök för matlagning.

En autoklav består av ett stort cylinderformat kärl som kan utstå höga temperaturer. De finns i alla storlekar, från mindre autoklaver för medicinska ändamål till gigantiska modeller för industrin. De största autoklaverna är över 30 meter långa och 9 meter breda.

Även om autoklavers utseende varierar fortsätter principen vara densamma, det vill säga sterilisering av verktyg, utrustning och saker som annars riskerar orsaka skador eller sprida sjukdomar. Precis som med en kökskokare placeras alla föremål inuti och därefter förseglas locket, därav orden “auto” och “klav” som tillsammans betyder automatisk låsning. När innehållet är säkrat kommer nästa steg där så mycket luft som möjligt avlägsnas. Denna aspekt är avgörande för att uppnå effektiv desinfektion och sterilisering. Ångan måste nämligen komma i direkt kontakt med innehållet i autoklaven.

Fördelar med att använda autoklaver

Det finns flera anledningar till att använda en autoklav för sterilisering, särskilt inom industrin, det medicinska området samt tatueringsindustrin. Faktum är att denna typ av sterilisering är snabbare än andra former. Det här har fördelen att personal kan återanvända sina verktyg och utrustning snabbare. Dessutom är autoklavers ångsterilisering utmärkt att använda som en säker steriliseringsmetod. Vad som gör det säkert är dess effektiva borttagning av bakterier, mikrober och andra föroreningar. Utan tvekan finns det tydliga fördelar med att använda autoklaver, vilka summeras här:

  • Tar bort bakterier, mikroorganismer och föroreningar mer effektivt än andra metoder.
  • Används för sterilisering i ett stort antal injektioner.
  • Är skonsam mot mjuka material av gummi och plast då dessa tål höga temperaturer och tryck som krävs för sterilisering.
  • Har plats för en stor mängd material som kan steriliseras i en enda autoklav.