Lön för en elektriker

Hur mycket tjänare en elektriker? Lönen är alltid intressant oavsett vilket yrke man har eller vilket yrke man vill ansöka till.

För en elektriker så är det som för många andra hantverkare beroende på erfarenhet, yrkestid, typ av elektriker om man jobbar inom privat eller offentlig sektor bland annat.

En elektriker börjar oftast som lärling och lönen för en lärling skiljer sig dramatiskt åt mot vad en ordinarie elektriker har i lön.

Lärlingslön för en elektriker

Man använder sig vad man kallar för lärlingssystemet för elektriker. Grunden för att man gör det är för att elektriker yrket är ett yrke som kräver specialkunskaper och ett högt säkerhetstänk för en elektriker eller elfirma i göteborg. Genom att man börjar som lärling och går med mer erfarna och yrkesverksamma elektriker så bidrar det till att från början ge en hög grad av säkerhet, kompetens och trygghet hos den som går som lärling till elektriker.

Aktuella ersättningar för lärlingar (faktakälla: www.hantverkarlöner.se )

 1. Första perioden: 0 – 720 timmar – lärlingslön 13,715 kronor/månad
 2. Andra perioden: 721 – 1600 timmar – lärlingslön 15,883 kronor/månad
 3. Lön som första års montör och under din certifiering är 17,184 kronor/månad

Aktuella löner för certifierade elektriker:

 • Lägsta lön: 21,700 kronor/månad
 • Högsta lön: 35,200 kronor/månad
 • Medianlönen: 28,600 kronor/månad
 • Medellön inom privat sektor: 29,000 kronor/månad
 • Medellön inom offentlig sektor. 30,600 kronor/månad

Notera att det är en högre medellön inom offentlig sektor än inom privat sektor.

Det mest avgörande som påverkar vilken lön du får som elektriker är vilken typ av elektriker du är. Normalt sett så brukar man tala om fyra st. olika typer/grenar av elektrikeryrket och dom är:

 1. Installationselektriker
 2. Serviceelektriker
 3. Industrielektriker
 4. Svagströmselektriker

Olika faktorer som påverkar vilken lön du kan få eller statistiskt har:

 • Erfarenhet
 • Vilket företag du arbetar på
 • Var i Sverige du arbetar (större städer – högre löner)
 • Din ålder
 • Privat sektor
 • Offentlig sektor

Aktuellt löneavtal (från april 2017) gör att man har ett treårigt avtal med 6,5 % i avtals värde. Löneökningar 2, 0 % för samtliga år, per år.

Det är ganska vanligt att man startar eget företag som elektriker och då kan du tjäna ganska bra. Om du dessutom verkar i en av storstäderna så har du ganska bra utsikter att plocka ut en bra lön när du har eget företag som elektriker. Tänk på att det krävs mycket tid och att du verkligen gör det du säger att du ska göra för dina kunder – ditt rykte kommer avgöra om du får mycket jobb i ditt företag eller inte.