Posted on

Plaströr i marken

Plaströr är idag det vanligaste materialet att se i inomhusinstallationer och i bostäder. I marken ser faktiskt ungefär likadant ut. Fram till 1970-talet var det klart vanligast att rören i marken var lagda i betong. Idag handskas rörläggare istället mest med plaströr. Rostfritt stål och gjutjärn förekommer, jämförelsevis, i en mycket liten omfattning i Sverige idag.

Rör av plast lämpar sig mycket bra för dag-, dränerings- och spillvatten. Förutom detta, har de en rad andra användningsområden. Till exempel är de lämpliga som skyddsrör för tele- och elkablar samt som vägtrummor. Ett sätt att känna igen stockholms rörmokare är på färgen; markrör av PP eller PVC är rödbruna, medan PE som regel är svarta. PP har använts sedan mitten av 70-talet, medan PVC och PE har använts i självfallssystem sedan slutet av 60-talet.

Behöver klara tryck

Vilken rörläggare som helst kan skriva under på vikten av att röret är av ett robust material. Om de inte klarar det jordtryck som det är avsett för, kan stora konsekvenser vänta. Därtill finns givetvis ett invändigt tryck som röret måste klara. Det är alltså oerhört viktigt att rätt material och dimensioner används till avsedda uppgifter och användningsområden. Som rörläggare, projektledare eller byggherre kan man ha ett stort ansvar på axlarna – att se till att rätt rör köps in.

Trycket utifrån kan komma från såväl fyllnadsmaterial som grundvatten (fyllnadsmaterial står normalt för den stora delen av detta). Något annat man b behöver ta hänsyn till är hur marken ovanför används av stockholm rörmokare. Är det en körbana för rörmokare? Gångbana? Endast växtlighet? Hur marken ovanför används har en stor inverkan på belastningen på röret och tjälnedträngningen.

Släta rör

 

  • Släta PVC-rör för marksyfte finns i dimensioner mellan 110 och 400 mm. Tidigare kunde PVC innehålla bly som stabilisator, men det här förekommer inte längre på någon hemsida. Bly finns inte i rören sedan 2002 och idag är det istället kalcium och zink som har ersatt den tidigare, kritiserade stabilisatorn. Rörläggare kan idag återvinna PVC-rör, vilket inte var möjligt tidigare. Fogning i mark görs vanligtvis med gummiringsmuff.
  • Släta PP-rör kan man hitta i dimensionerna 110 till 400 mm (för mark). Rörläggare jobbar ofta med den här typen av rör, som i sina egenskaper är ganska likt PVC. Dock finns det ett par avgörande skillnader. Med PP är exempelvis risken för sprickbildning lägre. En annan avgörande skillnad är att PP tål högre temperaturer än PVC, vilket gör det till ett mer brandsäkert alternativ.