Specerier

Något som många inte tänker på inför en köksrenovering är att specerier som regel är ganska svåra att sortera och göra plats för. Anledningen är att de ofta förvaras i ett högskåp med ett djup på 60 centimeter, vilket gör det svårt att hitta det man vill ha. Många skulle skriva under på att ett djup kring 30 cm istället är att föredra. Det gör det betydligt enklare att få fram just det man vill ha. Det bästa alternativet är dock kanske större utdragslådor i underskåp. På så vis får man en god överblick över vad som finns.

Avfall
Som nämnt lite högre upp i den här texten tenderar avfall att ta allt större plats, i takt med att fler blir noggrannare med källsorteringen. Vanligast idag är att man samlar avfallet i en hink eller annat kärl under diskbänken – en plats som ger upphov till en hel del kollisioner. En bättre idé kan vara att ha papperskorgen i ett skåp bredvid diskbänken, eller i en vagn som kan rullas.

Lycka till med din köksrenovering!