Category Archives: Okategoriserade

Artikel i Dentalmagazinet

Inför Odontologiska Riksstämman i november 2013 blev nätverkets Birgitta Bergendal intervjuad i Dentalmagazinet. Artikeln tar upp hur nätverket kom till och hur vi arbetar. Den beskriver också hur unga vuxna med kraniofaciala missbildningar upplever tandvården och hur bemötandet skulle kunna förbättras, det ämne som sedan utgjorde grunden för det seminarium på Riksstämman som Birgitta och Agneta Marcusson höll i.

Nätverket presenterat på tandvårdskonferens i Bern

Birgitta Bergendal har i maj varit och presenterat nätverkets arbete på SGZBBs årsmöte. SGZBB står för Schweizerische Gesellschaft für Behinderten- und Betagten-Zahnmedizin och är en schweizisk förening för handikapptandvård. Birgitta berättade om fokusgruppsprojektet, strategierna och om Ett annat ansikte, som har fått en mycket fin recension av professor Frauke Müller i PARTicipation, föreningens medlemstidning.